® Paul us Spijkers

 

Beeldende kunst toont nooit het midden. Het laat iets speciaals over de maker zien, of over onszelf als we ernaar kijken. Waarschijnlijk wisselen mijn schilderijen net zoals mijn gemoed.

Als maker van (vooral) schilderijen start ik meestal met een nogal vaag idee, niet zozeer met een uiterlijk. Door over het idee verder na te denken, kom ik bij een voorlopige titel. Daarna volgen bijna steeds meerdere schetsen, tot ik denk te weten hoe ik het onderwerp in een beeld wil vatten. Dan pak ik het doek en de verf.

Met een schilderij probeer ik iets te vertellen of een vraag te stellen. De gekozen titel is niet alleen een persoonlijke geheugensteun, het is soms ook een opstapje voor de kijker. Zo kan het bijvoorbeeld voor iemand die 'Dat geeft lucht' bekijkt een uitdaging worden om te achterhalen wàt er lucht geeft.

 

Getoonde afbeelding: 'Dat geeft lucht', 30 maart 2022, olieverf op doek, 60 x 40 cm.


© Paul us Spijkers 2022 - Schilderingen & Teksten